Tematy prac doktorskich z ekonomii – propozycje

Tematy prac doktorskich z ekonomii są z reguły o wiele bardziej wyszukane, aniżeli w przypadku prac licencjackich czy też magisterskich. W poniższym opracowaniu przedstawimy przykładowe problematyki prac doktorskich ze wspomnianej dziedziny. Być może któraś spośród nich spodoba się Tobie.

Na pewno zjawiskiem, które jest swego rodzaju rewolucją w ekonomii, to istnienie kryptowalut. Praca doktorska, która traktuje, o tejże tematyce może przykładowo brzmieć “obecne i przewidywane konsekwencje rozwoju kryptowalut”. Ta problematyka jest niezwykle interesująca, ponieważ jest to coś w ekonomii nowego i jeszcze nieprzebadanego przez innych naukowców.

Bardzo ciekawym tematem są “konsekwencje występowania długu publicznego na ekonomiczną sytuację Polski”. Temat ten wymaga od adepta ekonomii bardzo dobrego warsztatu badawczego. W takim doktoracie trzeba też przedstawić swoje warianty, co do przyszłego kształtowania się długu Polski oraz konsekwencji, jakie to zadłużenie będzie dla naszego kraju miało.

Kolejny temat na pracę doktorską z ekonomii może brzmieć “przesłanki wystąpienia kolejnego kryzysu ekonomicznego”. Aby podjąć się tej problematyki, również trzeba dysponować niebagatelnym warsztatem ekonomicznym. W pracy takiej należy zdiagnozować problemy, które występują w światowej gospodarce, a następnie uzasadnić, dlaczego mogą one doprowadzić do globalnego kryzysu ekonomicznego.

Kolejny bardzo ciekawy temat na pracę doktorską z ekonomii brzmi “wpływ zadłużenia ZUS-u na ekonomiczną sytuację Polski”. Nie od dziś wiadomo, że zadłużenie publicznego systemu emerytalnego jest olbrzymie. Co ciekawe nie jest ono brane pod uwagę przy ustalaniu ogólnego zadłużenia Polski. W takim doktoracie trzeba będzie pokazać, jak te oba zadłużenia wpływają i będą wpływać na polską ekonomię.

Tematy prac doktorskich z ekonomii. Końcowe refleksje.

Tematy pac doktorskich z ekonomii z pewnością są o wiele bardziej zaawansowane, aniżeli te w licencjatach, czy też pracach magisterskich. Bazują one na tych zagadnieniach, gdzie panują pewne rozbieżności lub są one nieprzebadane przez innych ekonomistów.

Dobrze napisany doktorat z pewnością może być źródłem prestiżu. Z drugiej strony, dla pracodawców najważniejsze są po prostu konkretne umiejętności poparte doświadczeniem. Praca doktorską może Tobie pomóc na rynku pracy, jeśli będzie ona powiązana z biznesową praktyką.

Dodaj komentarz